Jan Siek – portret rzeźbiarza


Reportaż fotograficzny z wernisażu retrospektywnej wystawy twórczości Prof. Jana Sieka, który odbył się 15 grudnia 2017 r. w Chrzanowskiej Galerii „Na styku”.

„Już na początku swojej drogi zawodowej będąc w Liceum Plastycznym w Jarosławiu, a później na ASP w Krakowie, spędzał wiele godzin doskonaląc rysunek. Był wnikliwym obserwatorem życia, a sprawne szkicowanie pozwoliło mu uchwycić charakter ludzi i ich reakcje w różnych sytuacjach. To bardzo pomagało mu w kreowaniu rzeźb i projektów rzeźbiarskich.

Wykonanie rzeźby zawsze poprzedzało wiele szkiców, które były wnikliwym poszukiwaniem formy i kompozycji. Jan Siek  realizując rzeźby używał różnych materiałów i technik. Znając dobrze ich charakter i właściwości potrafił sprawić iż metal wydawał się zwiewnym jedwabiem a kamień tętniącym życiem ciałem."


Prof. Wincenty Kućma

Jan Siek urodził się w Nisku w 1936 roku. Ukończył Liceum Plastyczne w Jarosławiu oraz studia na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom z wyróżnieniem uzyskał w pracowni prof. Wandy Ślędzińskiej w roku 1962. Od roku 1963 związany był z pracą pedagogiczną na Wydziale Rzeźby w pracowni prof. Jacka Pugeta. Po jego przejściu na emeryturę prowadził Pracownię Rzeźby prof. Hajdeckiego, a później również  Pracownię Rzeźby na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Jego praca twórcza obejmuje rzeźbę monumentalną i kameralną, za którą był uhonorowany wieloma nagrodami. Jest człowiekiem absolutnie oddanym rzeźbie, widać to we wszystkich pracach jakie wyszły spod jego ręki.

fot. Joanna Kozek

Zobacz także

Comments are closed here.

Zapraszam do mojej pracowni

Zapraszam do mojej pracowni

Facebook fanpage