Ilustracje


Moje ilustracje wykonuję najczęściej piórkiem, czarnym lub białym tuszem, ale również akwarelą i kredką. Obrazy te nierozerwalnie połączone są z tekstem, bywa też, że same stają się rodzajem kontynuacji rozpoczętej historii lub jej dopełnieniem.

Zobacz także

Comments are closed here.