Jan Siek – portret rzeźbiarza


Reportaż fotograficzny z wernisażu retrospektywnej wystawy twórczości Prof. Jana Sieka, który odbył się 15 grudnia 2017 r. w Chrzanowskiej Galerii „Na styku”.

„Już na początku swojej drogi zawodowej będąc w Liceum Plastycznym w Jarosławiu, a później na ASP w Krakowie, spędzał wiele godzin doskonaląc rysunek. Był wnikliwym obserwatorem życia, a sprawne szkicowanie pozwoliło mu uchwycić charakter ludzi i ich reakcje w różnych sytuacjach. To bardzo pomagało mu w kreowaniu rzeźb i projektów rzeźbiarskich.

Wykonanie rzeźby zawsze poprzedzało wiele szkiców, które były wnikliwym poszukiwaniem formy i kompozycji. Jan Siek  realizując rzeźby używał różnych materiałów i technik. Znając dobrze ich charakter i właściwości potrafił sprawić iż metal wydawał się zwiewnym jedwabiem a kamień tętniącym życiem ciałem."


Prof. Wincenty Kućma

Jan Siek urodził się w Nisku w 1936 roku. Ukończył Liceum Plastyczne w Jarosławiu oraz studia na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom z wyróżnieniem uzyskał w pracowni prof. Wandy Ślędzińskiej w roku 1962. Od roku 1963 związany był z pracą pedagogiczną na Wydziale Rzeźby w pracowni prof. Jacka Pugeta. Po jego przejściu na emeryturę prowadził Pracownię Rzeźby prof. Hajdeckiego, a później również  Pracownię Rzeźby na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Jego praca twórcza obejmuje rzeźbę monumentalną i kameralną, za którą był uhonorowany wieloma nagrodami. Jest człowiekiem absolutnie oddanym rzeźbie, widać to we wszystkich pracach jakie wyszły spod jego ręki.

fot. Joanna Kozek

Zobacz także

Comments are closed here.